Lieferprogramm

Koaxialkabel  RG Kabel

Koaxial RG Kabel
Bezeichnung    Beschreibung
RG 8 / UPVC Koaxialkabel
RG 11 /A/UPVC Koaxialkabel
RG 58 C/UPVC Koaxialkabel
RG 59 B/UPVC Koaxialkabel
RG 62 A/UPVC Koaxialkabel
RG 71 B/UPVC Koaxialkabel
RG 142 /UTeflon Koaxialkabel
RG 179 B/UPVC Koaxialkabel
RG 174 A/UPVC Koaxialkabel
RG 213 /UPVC Koaxialkabel
RG 214 /UPVC Koaxialkabel
RG 302 /UTeflon Koaxialkabel

 

Koaxial SAT Kabel
Bezeichnung    Beschreibung
SAT 0,7/2,9 DigitalSAT Kabel
SAT 1,0/4,6SAT Kabel
SAT 1,1/5,0SAT Kabel
SAT 1,6/7,3SAT Kabel
Video 0,6/3,7SAT Kabel
Video 1,0/6,3SAT Kabel
Video HD SDI 1,0/4,8SAT Kabel
Video HD-SDI 0,8/3,7SAT Kabel

 

 

© 2023 by Gerhard Hesselmann oHG